top of page

Het geheim van de dood

Het Westers dodenboek - wegwijzer voor het leven na de dood

Geïnspireerd door het Tibetaans, boeddhistisch dodenboek, en toegepast op onze westerse, christelijke situatie
Een boek dat antwoorden geeft op vragen over het leven na de dood en de dood beschouwt als kans om tot eeuwig leven te komen
Met een tekst om voor te lezen aan stervenden, als hulp bij het afscheid nemen van het leven
Voor mensen die hun geliefde verloren hebben, voor allen die stervenden en nabestaanden willen begeleiden, voor mensen die zich bewust op hun eigen dood willen voorbereiden
Is er leven na de dood? Bestaat er zoiets als een vagevuur? Is er een laatste oordeel? Is er nu eigenlijk reïncarnatie of niet? En wat is eigenlijk verlossing?
Geïnspireerd door het Tibetaanse Dodenboek worden in dit boek antwoorden gegeven op vragen van mensen uit onze westerse, christelijke cultuur. Zo wordt het mogelijk ´het Geheim van de Dood´ beter te doordringen en te begrijpen wat er in het leven ná de dood gaat gebeuren. Het wordt duidelijk dat de dood en het leven ná de dood een kans zijn om tot ´eeuwig leven´ te komen en om voor altijd gelukkig te kunnen zijn.
Dit is een boek:
- voor stervenden, als hulp bij het afscheid nemen van het leven
- voor mensen die hun geliefde verloren hebben
- voor allen die stervenden en nabestaanden willen begeleiden
- voor mensen die zich bewust op hun eigen dood willen voorbereiden
- voor mensen die het leven en de geheimen van de schepping beter willen begrijpen.
In dit boek is ook een bijzondere tekst die men kan voorlezen aan gestorvenen om hun ziel begeleiding en oriëntatie te geven in de fases ná de dood.

bottom of page