top of page

Crisis en spiritualiteit

Gids voor zelfmanagement in moeilijke tijden

Dit boek is bestemd voor iedereen die een crisis doormaakt, zowel in het persoonlijke of het professionele leven. Tezelfdertijd biedt het inzichten en nuttige informatie voor iedereen die, al dan niet professioneel, mensen in crisis wil bijstaan of begeleiden. Het biedt inzichten in wat gebeurt bij een crisis, en hoe deze - ondanks alles - toch kan bijdragen tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Vele praktische aanwijzingen, tips, opdrachten en ervaringsverhalen maken dit tot een bruikbaar boek. Helene Etminan ontwikkelde ook een helder en herkenbaar schema van de verschillende fasen van een crisis zodat de lezer zelf kan inschatten waar hij of zij staat. Bij het omgaan met crisis besteedt zij veel aandacht aan zelfmanagement en aan de positieve rol die de spiritualiteit, zowel uit christelijke als Oosterse tradities, kan spelen.

bottom of page